06 17 232 508 info@juliarippner.nl

Augustus 2005 – heden (ZZP), opdrachten:

Kega Sassenheim (loopt momenteel)
 • Advisering directie en middelmanagement, begeleiden twee teams tot het komen tot zelfsturing.
I-SEC Nederland ( 3de keer, einde opdracht per 31-7-2019)
 • HR-Consultant, bijdrage leveren aan het terugdringen van het verzuim door beweging tot stand te brengen in het kort-, frequent- en langdurig verzuim. Complexe trajecten. Uitvoering geven aan Wet Verbetering Poortwachter. HR generalist, operationeel adviseur.
DSV Katwijk
 • Strategisch keuzedocument opgesteld waarin vier varianten beschreven zijn om te komen tot een reorganisatie.
ROC Leiden
 • Organisatieadviseur, twee projecten uitgevoerd:
  • Aansluiting werkprocessen onderwijs en begeleiding.
  • Efficiency afdeling P&O en reorganisatie van de afdeling
Gemeente Noordwijkerhout
 • Strategisch HR adviseur
 • Beleid beschreven.
 • Regelgeving geactualiseerd.
 • Adviseur voor hoger en middel management, burgemeester en wethouders.
 • Specialisatie: Weerstandsmanagement
Gezondheidscentrum Haarlemmermeer
 • Implementatie tool voor tijdregistratie en planning diensten.
Gemeente Velsen
 • Begeleiding en coaching van 30 cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk.
Gemeente Haarlemmermeer
 • Coördinator buurtbemiddeling
BGL & Partners
 • Opleiding helpen vormgeven.
 • Individuele coachingstrajecten van studenten.
 • Co-trainer Coachingsopleiding, (co)mediations

Juni 2007 – juni 2011

XL Insurance Amterdam (dienstverband in combinatie met ZZP)
 • Strategische adviseur voor de regio Europa.
 • Regionale en globale projecten gecoördineerd.
 • Lokaal adviseur voor hoger en middel management.

Februari 2007 – Mei 2007

Vrijwilligster in India
 • Drie maanden in India gewerkt. Zowel operationeel als beleidsmatig meegewerkt aan drie projecten.

Januari 2001 – Juli 2006

Valent RDB Katwijk
 • Personeelsadviseur:
 • Generalist met extra aandachtsgebied arbeidsrecht, Coach, intern mediator en vertrouwenspersoon.

Juni 1991 – December 2000

Arbeidsbureau Lisse/Katwijk
 • Vraagconsulent