06 17 232 508 info@juliarippner.nl

Even voorstellen

Mijn naam is Julia Rippner. Ik sta positief in het leven, ben zelfbewust, initiatiefrijk en resultaatgericht.

En waarden als openheid, eerlijkheid en respect zijn belangrijk voor me.

Ik vind het prettig om met mensen samen te werken en ben gelijkertijd goed in staat en bereid om een onafhankelijk standpunt in te nemen. Ik ben een heldere en open communicator en creëer snel een klimaat voor effectieve samenwerking. Ik focus steeds op de wisselwerking tussen mens en organisatie. Ik verdiep me grondig in hun motieven en geloof dat optimale resultaten bereikt worden wanneer efficiënt tegemoet gekomen wordt aan de belangen van beiden.

Op 1 augustus 2005 ben ik als zelfstandige gestart. Inmiddels heb ik 15 jaar veel uitdagende en inspirerende opdrachten bij verschillende opdrachtgevers uitgevoerd. Ik word benaderd voor vervanging van langdurig zieken, medewerkers die met zwangerschapsverlof zijn, invulling tijden een sabbatical of een langlopende sollicitatieprocedure. Maar ook word ik ingezet op projecten of tijdens piekbelasting. Ik verhuur mijn kennis en vaardigheden, maar bovenal mijn passie om te komen tot oplossingen tussen mens en organisatie. Voor meer informatie over mijn achtergrond verwijs ik u naar mijn CV.

Opdrachtgevers kunnen mij via een bureau inhuren of rechtstreeks. U dient er rekening mee te houden dat het bemiddelende bureau een opslag op mijn uurtarief hanteert.

Heeft u op basis van deze website interesse in een werkrelatie neem dan a.u.b. contact met mij op voor een oriënterend gesprek.